Handelsbetingelser

Her kan du læse om betingelser for køb og dine rettigheder når du køber billetter til fodboldcamps og fodboldudstyr mv. hos EB Målmand.
I kolonnen til højre kan du se, hvad lovgivningen siger om køb på internettet.

Kopi af ordrebekræftelsen

Det er ikke muligt at tilgå ordrebekræftelsen efterfølgende via vores website. Vi anbefaler dig derfor at udskrive ordrebekræftelsen.

Betaling med Visa/Dankort

Ved betaling med VISA Dankort eller Dankort trækkes det skyldige beløb først på tidspunktet for afsendelsen af varen. Betalingen sker via en sikker forbindelse (https). De indtastede oplysninger er krypterede og kan ikke læses af andre. Kortoplysningerne tastes ind i et vindue, og sendes herefter over en krypteret forbindelse til serveren. Sikkerheden er markeret ved en lille hængelås nederst i browseren. Forlaget Hermes har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger.

På net-butikken.dk er kommunikation i betalingsdelen mellem dig og serveren hos EB Målmand (administreres af TaxCon/Forlaget Hermes) krypteret med SSL-kryptering (Secure Socket Layer). SSL-løsningen omfatter bla. kryptering af overførsler og anvendelse af krypteringscertifikat. Denne opfylder alle de krav, som PBS stiller til sikkerhed.

Til alle handler med betalingskort bruges betalingssystemet DanDomain, der også er godkendt af PBS. Alle indgåede kontrakter håndteres i dette system og kan søges på ordrenummer.

EB Målmand bruger ikke de oplysninger du giver i forbindelse med handlen til andre formål end at gennemføre den ønskede handel. Der videregives eller sælges under ingen omstændigheder oplysninger om vores brugere til andre. Betalingsdata opbevares i 5 år i henhold til gældende regnskabslovgivning.

Oplysninger om EB Målmand
Jh Trading v/Jimmy Hansen
Hvalsøvej 9, Osager
4320 Lejre
Telefon: 26808834
email: info@eb-maalmand.dk
CVR-nr. 18686392

Priser og forsendelsesomkostninger
Alle priser er inkl. 25% moms.
Eventuelle forsendelsesomkostninger oplyses før du endelig bestiller varen.
Forsendelsesomkostningerne dækker porto og håndtering.

Levering
Ved bestilling af fodboldudstyr vil varerne normalt blive afsendt 1-2 arbejdsdage efter bestillingens modtagelse.
I følge Forbrugerstyrelsen har sælger, når du har bestilt en vare eller en ydelse ved via internettet/fjernsalg, har sælger en frist på 30 dage til levering af varen eller ydelsen, medmindre der er aftalt noget andet. Fristen løber fra bestillingsdatoen.
Leveringsfristen gælder dog ikke for “Aftaler om indkvartering, transport, forplejning, herunder servering og catering, rekreative fritidsaktiviteter som underholdnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder, hvis det fremgår af aftalen på hvilken dag, eller i hvilken periode, aftalen udføres” (se her: forbrug.dk)

Fortrydelsesret
Camps og træningsophold i Danmark
Du har fortrydelsesret ifølge reglerne herom i forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesfristen er 14 dage.
Ved aflysning af arrangementet fra arrangørens side refunderes deltagerprisen. Afholdelse kræver min. 15 deltagere pr. skole, samt rimelige vejr- og baneforhold.
Deltagerplads kan byttes til anden EB Målmand fodboldskole 2010.
Deltagerplads kan overdrages til anden person. I så fald skal relevante oplysninger tilsendes til EB Målmand straks, og ny bekræftelse skal være fremsendt før overdragelsen er gyldig.
Deltagelse er bindende og gyldig når du har modtaget bekræftelse i forbindelse med betalingen.

Træningsophold i udlandet
Du har fortrydelsesret ifølge reglerne herom i forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesfristen er 14 dage.
Ifølge forbrugerstyrelsen er der en række tilfælde, hvor du ikke har fortrydelsesret. Det gælder bl.a. for “Aftaler om indkvartering, transport, forplejning, herunder servering og catering, rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lign. kulturbegivenheder, hvis det fremgår af aftalen på hvilken dag eller i hvilken periode aftalen udføres”. (se her: forbrug.dk)

Fodboldudstyr (varer)
Du har fortrydelsesret ifølge reglerne herom i forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesfristen er 14 dage.
Fristen regnes fra den dag, hvor du har modtaget det købte ved aflevering på bopælen eller ved afhentning på posthuset m.v. Hvis fortrydelsesfristen ikke udløber på en hverdag (mandag – fredag), kan du vente til den følgende hverdag.
Fortryder du købet, har du følgende muligheder:
1. Du kan tilbagelevere det købte direkte til EB Målmand.
2. Du kan sende det købte retur med posten eller en anden fragtfører. Benytter du dig af denne mulighed, er det tilstrækkeligt, at du har overgivet varen til postvæsenet eller fragtføreren inden for fristen på de 14 dage. Det anbefales, at du ved varens tilbagesendelse ved postkvittering eller lignende sikrer dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt.
Du kan undlade at modtage varen eller at hente varen på posthuset m.v. Medmindre andet er aftalt med Forbrugerstyrelsen, skal du selv betale omkostningerne (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse.
Det er som hovedregel en betingelse for din fortrydelsesret, at EB Målmand modtager varen retur i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog varen.

Kontaktinformationer EB Målmand
Jh Trading v/Jimmy Hansen
Hvalsøvej 9, Osager
4320 Lejre
Telefon: 26808834
email: info@eb-maalmand.dk
CVR-nr. 18686392

Fritid og ulykkesforsikring er på eget ansvar.

Hvad siger lovgivningen om køb på nettet?

Nedenfor ser du sammendrag af forbrugerstyrelsens råd til E-handel. Du kan selv læse mere på www.forbrug.dk

Det skal sælger oplyse

Når du køber en vare eller indgår en aftale ved fjernsalg, fx e-handel, har du krav på at få en række oplysninger fra sælgeren, bl.a. om den vare du overvejer at købe, eller den aftale du vil indgå. Du skal også have oplysninger om sælgeren og din fortrydelsesret. Oplysningerne skal du have, allerede inden du handler.

Inden en aftale indgås, har sælgeren pligt til at give forbrugeren en række oplysninger:

  1. Den erhvervsdrivendes navn og fysiske adresse
  2. Varens eller tjenesteydelsens karakter og væsentligste egenskaber
  3. Den samlede pris alt inklusiv, herunder også leveringsomkostninger
  4. Vilkår om betaling, levering og anden opfyldelse af aftalen, fx eventuel uopsigelighedsperiode og opsigelsesvilkår
  5. Eventuel fortrydelsesret ifølge loven
  6. Eventuelle ekstraomkostninger ved at bestille varen, hvis det fx sker over en overtakseret telefonlinje
  7. Hvor længe de givne oplysninger gælder, herunder hvor længe varen eller ydelsen udbydes til den anførte pris

Når aftalen er indgået, skal du yderligere have oplysning om:

  • Betingelserne for brug af eventuelle garantier og reparations- og vedligeholdelsesservice
  • Eventuel fortrydelsesret og dens beregning samt kontaktadresse. Her skal gives meget udførlige oplysninger om betingelser for fortrydelsesretten, hvordan den beregnes, og fremgangsmåden når den skal udnyttes

Oplysninger skal kunne gemmes.
Alle oplysninger – undtaget nr. 6 og 7 – skal du have på en måde, der gør det muligt at læse og gemme oplysningerne i en rimelig periode. Oplysningerne skal gives på et såkaldt ”varigt medium” – fx et brev, e-mail eller en skrivebeskyttet hjemmeside, hvorfra du kan printe oplysninger ud, eller gemme på din computer. En SMS sendt til en almindelig mobiltelefon er ikke et ”varigt medium” og kan ikke benyttes til fremsendelse af de lovbefalede oplysninger.
Du kan til enhver tid bede om at få aftalevilkårene fremsendt på papir.
Dine rettigheder – hvis sælger ikke fremsender oplysningerne
Hvis sælger ikke fremsender de lovbefalede oplysninger på et ”varigt medium”, betyder det, at din fortrydelsesret forlænges.
Hvis du indgår aftaler om transport, rejser, teaterbilletter, sportsarrangementer og lign., har du ikke krav på at modtage oplysninger, og du har ikke fortrydelsesret.
Hvis du ikke får oplysningerne samtidig med varen, eller når aftalen indgås, vil fortrydelsesretten først begynde at løbe fra den dag, du modtager oplysningerne. Ved fjernsalg vil fortrydelsesretten dog altid bortfalde, hvis du tre måneder efter modtagelse af varen, eller indgåelse af aftalen, stadig ikke har modtaget de lovbefalede oplysninger på et varigt medium.
Undtagelser fra oplysningspligten, hvor du ikke har fortrydelsesret:
• Køb af levnedsmidler og varer til husholdningen ved regelmæssig udbringning, fx aarstiderne.com
• Aftaler om indkvartering, transport, forplejning, herunder servering og catering, rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings-, idræts- og lign. kulturbegivenheder, hvis det fremgår af aftalen på hvilken dag, eller i hvilken periode, aftalen udføres
• Aftaler om opførelse af bygninger
• Aftaler om brugsret og andre rettigheder over fast ejendom, fx timeshare

Forbrugerombudsmanden – links
forbrug.dk – 5 gode råd om e-handel
forbrug.dk – Det skal sælger oplyse
forbrug.dk – E-handel
forbrug.dk – Levering af varen eller ydelsen